by On September 17, 2022
tenObserwujący'zajęcia podczas hymn duńskijak również tenświatła fajerwerkówspowodowany tenarena dostają się chaotyczny,ale tenFani faktycznie? zostałukarany. Jeśli Anglicymiłośnik jestznaleziony winny UEFAkara, tengracze będzie byćzakazany odna calym swiecie konkurs.Laser Angliiprzypomnienie byłowykorzystał przezzwolennicy na półfinale Euro 2020przeciw Dania w środę. tendochodzenie będzie do tego Popatrzdo tenoświetlenie fajerwerków przez AnglięFani podczas tenogólnonarodowy hymn. UEFAma obecni...
16 views 0 likes