by On September 17, 2022
tenObserwujący'zajęcia podczas hymn duńskijak również tenświatła fajerwerkówspowodowany tenarena dostają się chaotyczny,ale tenFani faktycznie? zostałukarany. Jeśli Anglicymiłośnik jestznaleziony winny UEFAkara, tengracze będzie byćzakazany odna calym swiecie konkurs.Laser Angliiprzypomnienie byłowykorzystał przezzwolennicy na półfinale Euro 2020przeciw Dania w środę. tendochodzenie będzie do tego Popatrzdo tenoświetlenie fajerwerków przez AnglięFani podczas tenogólnonarodowy hymn. UEFAma obecni...
16 views 0 likes
by On August 10, 2022
Angliamiłośnik został ukarany grzywną 36 000 $ zaZ wykorzystaniem laserprzypomnienie na półfinale Euro 2020przeciwko Dania. tenwydarzenie rozsierdzony kontuzja bramkarza Kaspera Schmeichela. Angielski futbolStowarzyszenie byłoRównież naładowany dlaświatła fajerwerki na zewnątrzarena jak również spowodowanie zakłócenie poprzez tenogólnonarodowy hymn. UEFApoprawczy przepisy prawne nie róbdopuszczać tenstosowanie laserowywytyczne lub fajerwerki wGry. tenmecz pomiędzy Angliai również Dania wygrała w...
21 views 0 likes